TSXV UGD
LAST 0.06
OTCQX UGDIF
LAST 0.05
TSXV UGD
LAST 0.06
OTCQX UGDIF
LAST 0.0477
2024-06-17 16:00:00 | Symbol: TSXV:UGD
Last: $0.06 Volume: 31000
Open: $0.06 Change: 0.00 (0.00%)
Day High: $0.060 Day Low: $0.060
2024-06-13 16:00:00 | Symbol: OTCMKTS.UGDIF
Last: $0.05 Volume: 15000
Open: $0.05 Change: 0.00 (0.00%)
Day High: $0.050 Day Low: $0.050

as at June 17, 2024

TSX.V: UGD OTCQX: UGDIF
Shares Outstanding 274,255,768
Warrants (June 2024, avg $0.30) 16,629,167
Warrants (June 2024, avg $0.30) 12,596,175
Warrants (June 2024, avg $0.30) 9,900,000
Warrants (June 2024, avg $0.30) 6,875,000
Warrants (December 2024, avg $0.30) 23,437,500
Warrants (May 2028, avg $0.12) 1,555,938
Warrants (June 2028, avg $0.12) 7,778,125
Options (average life 3.09 years, average strike C$0.18) 9,196,000
Shares Fully Diluted 362,223,673